หน้าหลัก > > ประกาสรายชื่อหมู่บ้านที่ผ่านการคัดกรองเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาข้อเสนอโครงการ


ประกาศผลหมู่บ้านผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมพัฒนาโครงการเพื่อเข้ารับการสนับสนุนทุนจำนวน 20 ทุน

ภายใต้โครงการ “การขับเคลื่อนองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ”

และเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1

ในวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 4อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลำดับที่

ประเด็น

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

 

 

 

1) ขยะ

บ้านโคกขันธ์

2

ท่าประจะ

ชะอวด

2

บ้านหนองบัว

3

วังอ่าง

ชะอวด

3

บ้านวัดโหนด

1

โพธิ์ทอง

ท่าศาลา

4

บ้านเขากอย

3

เขาพระทอง

ชะอวด

5

ชุมชนบ้านหูล่อง

-

-

ปากพนัง

6

บ้านไม้มูก

5

ไทยบุรี

ท่าศาลา

7

บ้านท้ายสำเภา

2

ท้ายสำเภา

พระพรหม

8

บ้านวงศ์พิศาล

2

โพธิ์เสด็จ

เมือง

9

 

 

2) การพัฒนาอาชีพ

บ้านโคกเคี่ยม

6

บางรูป

ทุ่งใหญ่

10

บ้านสองแพรก

6

แสนแก้ว

นาบอน

11

บ้านสนามกีฬา

3

ปากพนัง

ปากพนัง

12

บ้านตะเคียนดำ

2

ท่าขึ้น

ท่าศาลา

13

ชุมชนซอยม่วงกรีด

1

โมคลาน

ท่าศาลา

14

 

3) การลดใช้สารเคมี

บ้านเขายวนเฒ่า

4

เทพราช

สิชล

15

บ้านรอ

13

ท้ายสำเภา

พระพรหม

16

บ้านท่าสาน

11

ท้ายสำเภา

พระพรหม

17

4) การจัดการทัพยากร

บ้านป่าเตย

13

บ้านลำนาว

บางขัน

18

บ้านสระแก้ว

-

ปากพนังฝั่งตะวันตก

ปากพนัง

19

บ้านควนยาว

3

เคร็ง

ชะอวด

20

5) เด็กและเยาวชน

บ้านนาเคียน

5

นาเคียน

เมือง

 

 

ประกาศผลหมู่บ้านผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อส่งโครงการเข้ารับ                  

การสนับสนุนทุนจาก สำนัก 6 สสส โดยตรง(โครงการเปิดรับทั่วไป) จำนวน 15 หมู่บ้าน/ชุมชน

และเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1

ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 4อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

บ้านบางฉนาก

-

ปากพนัง

ปากพนัง

2

บ้านเคี่ยมงาม

11

บ้านลำนาว

บางขัน

3

บ้านอ้ายเขียว

3

ทอนหงส์

พรหมคีรี

4

บ้านศาลาสี่หน้า

8

ท่าซัก

เมือง

5

บ้านเหนือโตน

6

บ้านลำนาว

บางขัน

6

บ้านในอ่าว

7

การะเกด

เชียรใหญ่

7

บ้านในซอง

6

โมคลาน

ท่าศาลา

8

สภาองค์กรชุมชนท่าประจะ

-

ท่าประจะ

ชะอวด

9

บ้านเกาะปล้าว

12

บ้านลำนาว

บางขัน

10

บ้านสี่แยก

3

นาเขลียง

ฉวาง

11

บ้านสักงาม

3

ปากพูน

เมือง

12

บ้านปลักจอก

6

ไทยบุรี

ท่าศาลา

13

บ้านแพรกกลาง

5

คลองเส

ถ้ำพรรณรา

14

บ้านควนเงิน

2

บ้านตูล

ชะอวด

15

บ้านยางงาม

3

ท่าขึ้น

ท่าศาลา

 

 

*******ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวนวรัตน์    พุทธศรี  โทร 095-4348197


1136 Share !! 2017-04-11