หน้าหลัก > > ประกาศรายชื่อชุมชนที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ


ประกาศรายชื่อชุมชนที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "การขับเคลื่อนองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ" สามารถตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด 56 ชุมชน ที่ลิงค์ใต้โพสได้เลยค่ะ
......และขอเชิญตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนแก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ.ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามกำหนดการประชุมที่แนบมาด้วยค่ะ
...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว นวรัตน์ พุทธศรี โทร 095-4348197

รายชื่อชุมชน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ “ร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ” ปี 2560 – 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560   จำนวน 56 พื้นที่

ลำดับ

พื้นที่

ชุมชน/หมู่บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

บ้านอ้ายเขียว 2

3

ทอนหงส์

พรหมคีรี

2

บ้านโคกเคียม

6

บางรูป

ทุ่งใหญ่

3

บ้านตะเคียนดำ

2

ท่าขึ้น

ท่าศาลา

4

บ้านวงศ์พิศาล

2

โพธิ์เสด็จ

เมือง

5

บ้านยางงาม

3

ท่าขึ้น

ท่าศาลา

6

บ้านในซอง

9

โมคลาน

ท่าศาลา

7

บ้านท้ายสำเภา

2

ท้ายสำเภา

พระพรหม

8

บ้านแพรกกลาง

5

คลองเส

ถ้ำพรรณรา

9

ชุมชนบ้านล่าง

เขตเทศบาล

ปากพนัง

ปากพนัง

10

บ้านปลายเภา

1

นาเขลียง

ฉวาง

11

บ้านนาเขลียง

2

นาเขลียง

ฉวาง

12

บ้านเกาะปล้าว

12

บ้านลำนาว

บางขัน

13

บ้านท่ากระได

6

นาเขลียง

ฉวาง

14

บ้านสี่แยก

3

นาเขลียง

ฉวาง

15

บ้านสองแพรก

6

แก้วแสน

นาบอน

16

บ้านปากห้วย

4

นาเขลียง

ฉวาง

17

บ้านรอ

13

ท้ายสำเภา

พระพรหม

18

บ้านปลักจอก

6

ไทยบุรี

ท่าศาลา

19

บ้านท่าสาน

11

ท้ายสำเภา

พระพรหม

20

บ้านสักงาม

3

ปากพูน

เมือง

21

ชุมชนสนามกีฬา

เขตเทศบาล

ปากพนัง

ปากพนัง

22

บ้านไม้มูก

5

ไทยบุรี

ท่าศาลา

23

ชุมชนบางฉนาก

เขตเทศบาล

ปากพนัง

ปากพนัง

24

บ้านสระบัว

6

ท่าศาลา

ท่าศาลา

25

บ้านนาพา

5

ถ้ำพรรณรา

ถ้ำพรรณรา

26

บ้านปลายรา

2

ถ้ำพรรณรา

ถ้ำพรรณรา

27

ชุมชนหูล่อง

เขตเทศบาล

ปากพนัง

ปากพนัง

28

บ้านศาลาสี่หน้า

8

ท่าซัก

เมือง

29

ชุมชนสระแก้ว

เขตเทศบาล

ปากพนัง

ปากพนัง

30

บ้านเกาะสระ

4

แก้วแสน

นาบอน

31

บ้านหลังเกษตร

7

ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่

32

บ้านในอ่าว

7

การะเกด

เชียรใหญ่

33

บ้านม่วงกรีด

6

โมคลาน

ท่าศาลา

34

บ้านคลองทราย

3

ไสหมาก

เชียรใหญ่

35

บ้านป่าเตย

13

บ้านลำนาว

บางขัน

36

บ้านเหนือโตน

6

บ้านลำนาว

บางขัน

37

บ้านชายเขา

15

ทุ่งปรัง

สิชล

38

บ้านเคี่ยมงาม

11

บ้านลำนาว

บางขัน

39

บ้านนาเคียน

5

นาเคียน

เมือง

40

บ้านไสขนุน

11

เคร็ง

ชะอวด

41

บ้านควนยาว

3

เคร็ง

ชะอวด

42

บ้านสระเพลง

6

ทางพูน

ชะอวด

43

บ้านควนมีชัย

8

วังอ่าง

ชะอวด

44

บ้านทุ่งโชน

6

เขาพระทอง

ชะอวด

45

บ้านบางหนัง

3

ท่าซอม

หัวไทร

46

บ้านยวนนก

4

ขอนหาด

ชะอวด

47

บ้านชะเอียน(เยาวชน)

5

ปากพูน

เมือง

48

บ้านต่อเรือ

1

เทพราช

สิชล

49

บ้านเทพราช

2

เทพราช

สิชล

50

บ้านเขายวนเฒ่า

4

เทพราช

สิชล

51

บ้านเผียน

5

เทพราช

สิชล

52

บ้านไสอ้อย

6

เทพราช

สิชล

53

บ้านไสแพร

7

เทพราช

สิชล

54

บ้านน้ำฉา

8

เทพราช

สิชล

55

บ้านเขาคา

9

เทพราช

สิชล

56

บ้านสระยูง

11

เทพราช

สิชล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


950 Share !! 2017-03-31