หน้าหลัก > > "โครงการสื่อแอโรบิก หนุนยืดเหยียดเพื่อสุขภาพ ม.วลัยลักษ์"


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมแอโรบิกอำเภอท่าศาลา ในโครงการสื่อสร้างสรรค์รวมพลคนเต้นแอโรบิก (aerobic for health) ร่วมจัดกิจรรมยืดเหยียด แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในกิจกรรมเดินร่วมใจไปตุมปัง ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพ/ข่าว : ทีมสื่อใต้บน,ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอขอบคุณ


1238 Share !! 2020-02-13