หน้าหลัก > > "สภาผู้นำชุมชนใต้บนไม่ป่วยวิชาการ ขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบนสู่พื้นที่ต้นแบบ"


"สภาผู้นำชุมชนใต้บนไม่ป่วยวิชาการ ขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบนสู่พื้นที่ต้นแบบ"

 

ตัวแทนสำนักสร้างสรรค์โอกาศและนวัตกรรม กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส 6 หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน ทีมประสานวิชาการ กองเลขา สื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามผลและพัฒนา (ARE ครั้งที่ 1) "การจัดการตนเองของชุมชนน่าอยู่" หน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน
ระหว่างวันที่ 4 -5 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน ให้แนวทางการจัดการตนเองเพื่อเรียนรู้และพัฒนา (ARE) ชุมชนน่าอยู่ต้นแบบภาคใต้ตอนบน ว่า “รุ่นนี้เป็นรุ่นตั้งไข่ เราต้องไปบันไดขั้นที่สี่แล้วของบันไดสภา และเราต้องผูกแผนชุมชนเข้าด้วยกัน ทีม สสส ทีมหน่วยจัดการ ทีมพี่เลียง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ไปด้วยกัน เวทีวันนี้ ARE คือการเรียนรู้และพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาหนึ่งคน ยังคิดไม่รอบด้าน เราต้องคิดรอบด้านโดยคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือชุมชน คนที่พัฒนาทักษะผู้นำอัฉริยะ (SMART KEY MAN) คือชุมชน มีพี่เลี้ยงพัฒนาทักษะวิชาการ มีหน่วยจัดการพัฒนาชุมชนขึ้นสู่พื้นที่ต้นแบบ ชุมชน พี่เลี้ยงมั่นใจ ถือว่าวันนี้ เราได้พัฒนาสภาผู้นำที่นำเสนอ และเนื้องานสู้พื้นที่ต้นแบบ”

 

ต่อมาตัวแทนชุมชน นำเสนอผลการจัดการตนเองของชุมชนน่าอยู่ จำนวน 57 ชุมชน และชมวิดีทัศน์ VTR ARE หนองโพด จากผู้ทรงคุณวุฒิจากทีม สำนัก 6 สสส

 

หลังจากนั้นมีการสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน พบว่าชุมชนมีการนำเสนอตามเป้าหมายการบริหารจัดการตนเองของชุมชน โดยสภาผู้นำชุมชนน่าอยู่ตามบันไดผลลัพธ์ที่วางไว้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน วางแนวทางการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบและจัดทำข้อตกลงเพื่อยกระดับชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบ โดยให้แต่ละโซนมาพบเจออีกครั้งก่อนเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ผ่านกลไกสภาผู้นำชุมชน นำใช้เครื่องมือ สสส.6 ขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบนเป็นอย่างไร มีแนวทางพัฒนาแก่ชุมชนอื่น ๆ อย่างไรบ้าง พร้อมการเกิดพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพชัดเจน ผ่านแนวทางการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ (Key Achievement Decoding)

 

ภาพ/ข่าว :สื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน
วิดีโอ:เพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

ขอขอบคุณ

#สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. สำนัก6) #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์#สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน #ทีมสื่อใต้บน
( ทีมสื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน รายงาน)


318 Share !! 2020-01-08