หน้าหลัก > > โครงการวิชาการรับใช้สังคม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา พัฒนานวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา


วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการวิชาการรับใช้สังคม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ นางกัลยา สุทิน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยท่าศาลา นายมานิตย์ จิตต์ประไพ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กองเลขาหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน ทีมสื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน ตัวแทนครูและนักเรียน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอท่าศาลา จำนวน 120 คน ร่วมเรียนรู้เพื่อจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา เพื่อการพัฒนาชุดข้อมูลจำเป็นผ่านระบบออนไลน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลาอย่างเป็นระบบและทั่วถึง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลาได้ตรงตามความต้องการอย่างมีคุณภาพ

ภาพ/ข่าว : ทีมสื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

สนับสนุนโดย

#WUSocialEngagement #AgingSociety # #สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยท่าศาลา #ทีมสื่อใต้บน #ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบนศูนย์

ทศพร สมรักษ์ 


200 Share !! 2019-09-20