หน้าหลัก > > ชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยลึก จ.กระบี่ โชว์กิจกรรมทางกายบาสโลบ


วันที่ 16 กันยายน 2562 ชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยลึก จ.กระบี่ ได้เปิดงานกิจกรรมเวทีประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ครอบครัวผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้พิการอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการโชว์กิจกรรมทางกายบาสโลบ ณ สวนสาธารณะเทศบาลคลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ทศพร สมรักษ์ 


112 Share !! 2019-09-19